ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД – 99 АД

Гр. Септември, ул. Любен Каравелов 2В

035612500
vrz@vrz99.bg
www.vrz99.bg

 

 

 

 

Вагоноремонтен завод гр.Септември е създаден през 1941 година като Вагоноремонтна работилница. Дейността й включва извършването на среден ремонт на пътнически и товарни вагони, с междурелсие 760мм и 1435мм. През периода 1971-1975 година се построяват халета за ремонт на пътнически вагони, които по-късно поемат ремонта на всички вагони с междурелсие 1435 мм.

С Решение на Министерството на Транспорта от м.януари 1971год. се учредява Вагоноремонтна база на пряко подчинение на Генерална Дирекция на Български Държавни железници. През 1983 година е изграден първият цех в България за ремонт и преокомплектоване на колооси.

До момента “ВРЗавод-99”-АД, гр.Септември, остава единствения завод в страната, който извършва ремонт и преокомплектоване на колооси.  През 1990 год. предприятието прераства във Вагоноремонтен завод към ж.п.промишленост на Национална Компания ”БДЖ”.На 24.06.1999 година е извършена регистрация на “Вагоноремонтен завод 99”-АД, което става правоприемник на “Вагоноремонтен завод” вследствие извършената приватизация.
Предмета на дейност на Дружеството е:

  • ”Ремонт на подвижен ж.п. състав; външно и вътрешнотърговска дейност с всякакви разрешени от закона стоки, реекспорт, бартерни сделки;
  • Всякакъв вид разрешена от закона производствена дейност;
  • Представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица,.” Като правоприемник на активите и пасивите на раздържавеното предприятие – “Вагоноремонтен завод”, цялата стопанска дейност на новорегистрираното дружество, се покрива изцяло с производствената дейност на ВР Завод.

 Услуги:

Продукция
В момента “Вагоноремонтен завод-99”АД, произвежда продукция и работи по следните направления:
- Капитален ремонт на пътнически вагони с нормално междурелсие (1435мм), теснопътни пътнически вагони и теснопътни товарни вагони (760мм);
- Среден ремонт на пътнически вагони с нормално междурелсие (1435мм),теснопътни пътнически вагони (760мм) и теснопътни товарни вагони;
- Рециклиране, пълно възстановяване на товарни вагони;
- Изгражадане изцяло с нов кош на открити четериосни товарни вагони по заявка на клиента с дебелина на ламарината на коша и пода от 5 мм до 12 мм.
- Ремонт и възстановяване на ж.п. техника за нуждите на Железопътна Инфраструктура – моторни влекачи, баластопланировъчни, баластопресевни и др. машини и съоръжения.
- Ремонт и преокомплектовка на колооси;
- Производство на нови колооси

Технически възможности
В предприятието са изградени няколко специализирани цеха за извършване на ремонтна и производствена дейност:
- Цех “Нормални вагони” за междурелсие 1435 мм – имо обособени осем позиции за пътнически вагони или 14 позиции за товарни вагони.Позициите са съоръжени с подемна техника – крикове, мостови кранове и др.Капацитета на цеха при извършване на ремонт на товарни вагони е 60 броя на месец.
- Цех “Нормални и дековилни вагони” за междурелсие 1435 мм и 760 мм – с обособени 12 позиции за ремонт на дековилни вагони.В момента е разположена екипировка за производство на открити товарни вагони с капацитет – 35 вагона на месец.
- Цех “Колооси” – оборудван с машини и съоръжения за преокомплектоване на обикновени и колооси с дискова спирачака.Капацитет на цеха – 600 колооси на месец.
- Цех “Талиги” – извършване ремонт и окомплектовка на талиги за пътнически и товарни вагони.
- Цех “производство на резервни части” – изгражда се в момента с оглед нарасналите потребности на завода за производтво на резервни части за ремонта и новото строителство на вагони.
- Цех “Ел.монтаж” – за окомплектоване на пътническите вагони с необходимото оборудване и ремонт и ревизия на ел.системите на вагоните.
Цех “Мархи” – извършване на подготовка и разкрой на ламарини и профили за ново строителство вагони.
- Цех “Механичен” – за ремонт на съществуващо оборудване, поддръжка машини и съоръжения и изработка на инструментална екипировка.
Спомагателни отделения и др. за поддържане на основната дейност на предприятието.
- В заключение можем да обобщим, че “Вагоноремонтен завод 99”-АД, гр.Септември има всички необходими предпостваки за извършване на качествен ремонт и ново производство на железопътни вагони отговарящи на изискванията на “Български Държавни железници”, както и изскванията, фишовете и стандартите на UIC.

 

 

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД