ГОПЕТ ТРАНС

 

гр. София, Казичене

 029581515
 office-bg@gopettrans.com
 http://www.gopettrans.com

 

 

 

 

 


     

      ГОПЕТ ТРАНС, основана през 1995 г. в София, България, е водещ доставчик на   транспорти и логистични решения в България и ключов регионален играч, с   присъствие в 6 държави (BG, RO, GR, PL, TR и ES).  От 2020 г. компанията има и   регионален офис във Варна, България.

 

Компанията предлага пълен набор от услуги:
- Международен автомобилен транспорт до повече от 30 страни в Западна, Централна, Южна Европа, Скандинавия, Кавказ и Турция. Ключови услуги: FTL, LTL, групажни линии;
- Интермодални решения, разработени спрямо нуждите на клинта, свързващи България със Западна Европа и Великобритания;
- Морски и въздушни решения, свързващи България с всички търговски дестинации в цял свят;
- Складиране, логистика и дистрибуция в България и Гърция.
  ГОПЕТ ТРАНС предоставя услугите си на над 5000 български и международни компании с различна големина, опериращи в повече от 25 индустрии. С високо ниво на експертност и фокус върху качеството, компанията управлява мрежа от 2000 договорни подизпълнители и инвестира в собствен интермодален флот.