ДГ СТРОЙ ООД

с. Микрево, ул. Младост 12
0878522829
dgstroy_ood@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Фирма ДГ СТРОЙ ООД разполага с бетов възел, намиращ се в село Микрево.

Дружеството осъществява производствена дейност във връзка с преработка на инертни материали за производство на бетон и бетонови изделия.

Предметът на дейност на дружеството включва производство, транспортиране и полагане на бетонови, и строителни разтвори със собствени бетонмиксери, и бетонпомпа. За осъществяване на своята дейност фирмата разполага с напълно оборудван бетонов възел и специализирани машини.

Производствената база е изцяло автоматизирана и съответства на международните изисквания и стандарти за производство на бетон.

Услуге предлагани от ДГ СТРОЙ ООД:

-   Производство на строителни разтвори – бетон.
-   Транспорт на строителни разтвори.