ДЛВ – СИ ООД

Перник, кв. Църква, ул. Кралевски път № 1
076670407, 076671000, 0889625674, 0886607071
office@dlv.bg
http://www.dlv.bg

 

 

 

 

Фирма ДЛВ – СИ ООД е регистрирана на 30 май 1991 година с решение на Пернишки Окръжен Съд. На 01 декември 1997 година фирмата е пререгистрирана с решение № 1328 на Пернишки Окръжен Съд като е внесено ново обстоятелство като разширяване на предмета на дейност на фирмата.

На 24. 11. 2006 година с решение на Пернишки Окръжен Съд №1081 се извършва прехвърляне чрез покупко – продажба на търговското предприятие ЕТ ДЛВ – Добри Владимиров на ДЛВ ЕООД.

Основната дейност на фирмата е извършване на товарни превози в страната и чужбина, производство и търговия с инертни материали и бетон и бетонови смеси, и услуги със строителна механизация.

В офиса на фирмата работят опитни професионалисти, които се грижат за удовлетворяване изискванията на нашите клиенти. Всички наети са с подходящата за заеманата от тях длъжност, професионална квалификация и участват регулярно в образователни програми.

Фирмата разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари от 17. 02. 1993 година и друг лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България от 20. 12. 2000 година.

Ръководителят транспортна дейност разполага с IRU диплома за професионална компетентност в международния превоз на товари издаден от ИРУ Академията в Женева, от 2004 година и участва регулярно в образователни програми.

През 2003 година децата на Добри Владимиров – Ирена Добрева Кънева и Станислав Добрев Любомиров регистрират още една фирма ДЛВ – СИ ООД, която всъщност представлява приемственост на семейния бизнес.

Фирма ДЛВ – СИ ООД разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари от 07. 02 .2005 година и друг лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България от 08. 12. 2004 година.

Двете фирми работят паралелно и си сътрудничат в бизнеса, който е с еднакав предмет и това им позволява по-голяма гъвкавост и оперативна точност.

Фирмата разполага с 25 автомобила и 36 полуремаркета ( собствени и наети ) – контейнеровози, лицензирани и напълно оборудвани за международни превози на контейнери, които осигуряват надеждно покритие на всички заявки за транспорт на контейнери, както по линията София – Солун, която е най-натоварената дестинация, така и до всички други български и гръцки пристанища.

Фирма ДЛВ – СИ ООД се специализира в превоза на извънгабаритни товари – до 250 тона, което изисква изключителна подготовка и координация. Тези превози се характеризират с определени особености и вадене на специфични разрешителни, които зависят основно от размера и теглото на товара.

Според зададените размери се подбира необходимата техника, изготвя се маршрут, като се оценяват възможните препятствия по него – тесни участъци, остри завои, ниски мостове или такива с недостатъчна носимост на кострукцията и т.н.

Съвременните комуникации са също част от преимуществата на фирмата, тъй като всички автомобили са оборудвани с GPS устройства и по този начин се осигурява надеждна, 24-часова връзка с актуализирана информация за клиентите на фирмата.

 


Вижте по-голяма карта