ЕВРОКРИС ЕООД

Плевен, ул. Вардар 27, вх. А, ап. 11
 088 9612683
 eurokris2006@gmail.com
 www.eurokris.com

 

 

 

 

 

ЕВРОКРИС ЕООД е спедиторска фирма, която организира превозването на цели и частични товаримежду клиенти както на територията на страната, така и на територията на страните от Европа и Азияосновно с автомобилен транспорт. При необходимост от друг вид транспорт – железопътен, въздушен, воден или с контейнери се проучват най-добрите възможности както в ценово отношение, така и по отношение на сроковете за доставка, като винаги се търси оптимален вариант.

Ние работим за вас и вашата удовлетвореност е основна наша цел при осъществяване на транспортното ви обслужване. Нека не забравяме, че най-добрата реклама за дейността ни е ДОВОЛНИЯТ КЛИЕНТ.

 

ЕВРОКРИС ЕООД осигурява превозването на цели и частични пратки между различни отправни и получаващи пунктове на България и страните от Европа и Азия.

При осъществяването на тази си дейност, колективът ни работи с висок професионализъм и чувство за отговорност към всеки детайл от транспортния процес след задълбочено проучване на всички специфични особености и изисквания към условията за превоз на предоставените за транспортиране стоки, като при необходимост предоставя информация за местонахождението им при поискване от страна на възложителя.

 

 

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД