ЕРГОС

 Варна, бул. Сирма войвода 3А
 052389389
ergos@abv.bg
 http://www.ergos.bg

 

 

 

 

 

ЕРГОС е частна компания, дистрибутор на петролни продукти от 1991 год. Към настоящият момент фирмата притежава собствена база за съхранение на течни горива с вместимост 750 тона и шест собствени автоцистерни. Дружеството експлоатира ПЕТ собствени и ДВЕ наети бензиностанции на територията на гр.Варна и областта.
От началото на дейността си „Ергос“ не спира да разширява кръга на клиентите и услугите, успя да създаде своя екип от опитни и добре обучени служители и зае едно от водещите места в бранша за дистрибуция на горива в региона.
Средногодишния обем на продадените горива е над 30 000 тона. Дружеството е с регистриран капитал от 1 926 000 лв
Изпълнителен директор на „ЕРГОС” е г-н Свилен Чернокожев.
Същият е завършил Икономически университет – гр.Варна. Има следдипломна квалификация “Право”. Завършил е и Международната школа по фирмено управление в гр.София. Има богат практически опит, натрупан в БНБ гр.Девня, СХК – Девня и “Агрополихим” – Девня.

От 1991 година се занимава с частен бизнес в сферата на търговията с петролни продукти.

ЦЕНИ НА ГОРИВА

ЕРГОС АД търгува на едро с основните видове течни горива.
Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване в съответствие с потреблението и срока на плащане. Клиентите имат възможност сами да изберат дали горивото да им бъде доставено до посочен от тях адрес или да си го натоварят със собствен транспорт от петролните бази на Лукойл Нефтохим – Бургас. Изпълнението на заявките, става в рамките на 24 часа от получаването им.

Горивата, които продаваме отговарят на съответните изисквания и стандарти от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г. При всяка доставка на клиента се предоставя декларация за съответствие и качество на горивото.

Предлагаме на своите клиенти следните петролни продукти:

- Автомобилен бензин А-95 Н
- Дизелово моторно гориво
- Гориво за отопление
- Котелно гориво
- Пътен битум
- Масла
INSA – моторни, трансмисионни, индустриални масла, специални продукт
OMV – моторни, трансмисионни, индустриални масла, специални продукти
Castrol – моторни, мотоциклетни, трансмисионни, специални продукти
Valvoline – моторни, мотоциклетни, трансмисионни, специални продукти.

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД