ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ

София, Софарма Бизнес Тауърс Блок Б, ет. 15
029694950, 029694964
info.bulgaria@gefco.bg
 http://bg.gefco.net

 

 

 

 

Мисия

Родено в промишлеността, дружество GEFCO идеално познава нейните практики и изисквания. Едновременно архитект на решения и интегратор, GEFCO осигурява инженеринга, управлението и изпълнението на логистични схеми по цялата или по части от веригата за доставка, като внася цялостни и професионални решения, отговарящи на високите индустриални изисквания.

Мисията на компанията е разработване на все по-иновативни и пригодени към нуждите на клиента решения, което я прави напълно подготвена за развитието на пазара в посока глобализация и интегрираност на услугите.

Стратегия

Планираната стратегия за развитие на GEFCO в България е фокусирана върху автомобилната логистика, както и развиване на отношенията с настоящите и бъдещи подизпълнители – малки и средни транспортни фирми у нас.
Конкретните планирани стъпки са:

Интегриране на GEFCO България в глобалната мрежа на GEFCO;
Осигуряване на транспортен ресурс чрез български доставчици/превозвачи за други представителства на GEFCO в Европа;
Предлагане на местния пазар на целия спектър от услуги в логистиката на превозни средства, сухопътен, морски и групажен транспорт;
Идентифициране на компаниите от списъка с ключови клиенти на GEFCO Group, които са представени в България и установяване на партньорства с тях.

Екипът на ЖЕФКО

Служителите на ЖЕФКО България – най-ценният актив на фирмата, притежават:
Дългогодишен опит в областта на международния транспорт и спедиция;
Детайлно познаване на международния фрахтов пазар;
Отлично владеене на английски, руски и френски.

Групата GEFCO
Основен, глобален, ефективен и отговорен играч

Като основно име в производствената и автомобилната логистика, GEFCO осигурява цялостни и ефективни логистични решения за индустриалните си клиенти в цял свят.

Заемайки водеща роля в комбинирането на висококачествени и ефективни стандарти с отговорно управление на логистичните си дейности, GEFCO ръководи бизнеса си спазвайки строги изисквания по отношение на устойчивото развитие.

Стратегия, задвижвана подтиквана от четири ключови цели
Амбициозен корпоративен план описва Визията на Групата за следващите десет години. GEFCO съсредоточава стратегическата си цел да удовлетворява промишлените си клиенти около четири ключови принципа:

ОСНОВЕН: GEFCO цели да консолидира водещата си позиция в автомобилната логистика и да се превърне в еталон в промишлената логистика.

ГЛОБАЛЕН: GEFCO постоянно разширява географското си покритие, за да подкрепя промишлените си клиенти в цял свят.
ЕФЕКТИВЕН: Във всички сектори на промишлеността GEFCO предлага иновативни и ефективни цялостни решения за оптимизиране на логистичните процеси на клиентите си.

ОТГОВОРЕН: GEFCO следва тенденция на развитие на дейностите си със загриженост за околната среда, като ангажира персонала и партньорите си по отношение на хората и околната среда.