КАВКАЗ ТРАНС 2000 ЕООД

гр. Бургас, ул. Цар Асен I, 93
088863400

http://www.kavkaztrans.com

 

 

 

 

 

 

Фирма „Кавказ Транс“ ООД притежава огромен опит в международния транспорт от цял свят от 1997 г. насам.

Нашата компания реализира товарните превози от всяко място по света.

Фирма „Кавказ Транс“ ООД осигурява международни автомобилни превози от различни видове превозни средства.

За транспортиране обикновено се използват наклонени и изотермични ремаркета с товарно пространство 82 – 120 м³, както и камионите, доставени с ADR-комплекти за превоз на опасни товари. На разположение са и хладилни камиони, камиони с малък капацитет и специални ремаркета за големи и наднормени товари.

Основните направления, в които работим са: Европа, България, Русия, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Иран.

 

 

EN

Company „Kavkaz Trans“ Ltd. possesses a huge experience in international transportation all over the world since 1997.

Our company realizes the truck haulages from any spot on the globe.

„Kavkaz Trans“ Ltd. company provides international road transportations by different types of vehicles.

Tilt and isotermic trailers with 82 — 120 m³ cargo space are usually used for transportations, as well as the trucks supplied with ADR-sets for dangerous cargo transportations. There are also refrigerator trucks, small capacity trucks and special trailers for the oversized and overweight cargo in our disposal.

The main directions we work at are: Europe , Bulgaria, Russia,Armenia,Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan,Iran.

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД