КЕНТА АД

гр. Омуртаг, бул. Цар Освободител 35
060562115, 0886060556, 0886060565
kenta@mail.bg

 

 

 

 

 

 Акционерно дружество „КЕНТА”АД е създадено през 1962 год. Производствената дейност се развива в две основни направления – ремонт на автобуси и производство на нови автобуси – собствена разработка носеща марката „КЕНТА”.
Целогодишно извършва транспортна дейност – обществен превоз на пътници.
Дружеството е разположено на 164 000 кв.м. площ, от които 38 144 кв.м. производствени сгради, 5 216 кв.м. складови сгради, 2 400 кв.м. административни сгради, 120 000 кв.м. не застроени площи.

Персонала на „КЕНТА”АД е 151 души, от които 126 души изпълнителен и 25 души технически и административен персонал.Финансовото състояние на дружеството е традиционно стабилно. Работи без кредити – само със собствени средства. Годишния обем на продажбите е 1996 хил. евро. Стойността на дълготрайните материални активи е 2 милиона евро.

 

„КЕНТА”АД разполага със свободен новопостроен цех с площ 6,5 декара с три корпуса и всички необходими промишлени инсталации – електрическа, пневматична, газова, вентилационна, отоплителна, битова, изградени транспортни коридори, подемно транспортни съоръжения и площадки.
Оборудването на пресозаготвителния цех дава възможност за изработване на всякакъв вид заготовки от ламарина с дебелина до 12 mm.

Дружеството разполага със собствена парокотелна, компресорна и ацетиленова станция. Производството е осигурено със всички необходими машини, инструменти и приспособления: за монтаж на шасита, универсално оборудване за механична обработка, както и за обработка на листова стомана, заваръчни апарати за заваряване в среда от въглероден двуокис, апарати за плазмено рязане, за електро – и газопламъчно заваряване, ръчни инструменти – пневматични и електрически за изработване на всякакви каросерии, подемно – транспортна техника и други производствено – технически възможности.

Разполага с оборудване и технологии за възстановяване на резервни части за транспортни средства.

Благодарение на инфраструктурата, висококвалифицирания човешки потенциал и традиции, „КЕНТА”АД има възможност да развива и редица други производствени и ремонтни дейности в областта на машиностроенето / производство на контейнери, европалети и други /

Автобусни превози

„КЕНТА”АД разполага с 30 автобуса от марките Mercedes, Van hool, Bova, Isudzu извършващи между областни линии, има лиценз, извършва превоз и екскурзии из страната със собствени луксозни автобуси.
КЕНТА” АД е специализирано предприятие за ремонт на всички видове автобуси. Дългогодишната традиция в тази област е гаранция за качество на извършваните ремонти. Цеховете, където се извършва тази услуга са снабдени с всички видове машини необходими за това. Дейността се извършва в два основни цеха – агрегатен и каросериен.

„КЕНТА” АД извършва модернизация на каросерията на всички видове употребявани автобуси. В резултат на тази модернизация автобусите добиват нов съвременен дизайн и са готови за нов 10 годишен експлоатационен период.

В това се включва:
- преден панел;
- заден панел;
- врати;
- стъкла;
- калници;
- отопление;
- под;
- странична облицовка;
- облицовка на тавана;
- вътрешна облицовка;
- арматурно табло;
- монтаж на допълнителна вентилационна инсталация;
- монтаж на климатик;