КЛАЧКА – БЪЛГАРИЯ

гр. София, ул. Пробуда 17
029311198
office@klacska.bg
www.klacska.at

 

 

 

 

 

 

Фирма КЛАЧКА БЪЛГАРИЯ ЕООД е създадена, като българско юридическо лице на 17.08.1999 г. с решение 9283/1999 г. на СГС и управител маг. инж. Александер Клачка.

Фирма е с предмет на дейност транспорт на течни горива с автоцистерни от последно поколение, оборудвани с електронно пломбиране.
Днес КЛАЧКА е специалист в предлагането на логистични решения за дистрибуцията на горива.

Услугите ни са разпространени из цяла Австрия, както и в развиващите се страни от Източна и Югоизточна Европа.
Дружеството е собственост на фирма „Паул Клачка” ГмбХ – Австрия, основана през 1956 г. във Виена и специализирана в логистика и транспорт на опасни товари по шосе, която притежава 7 външни дружества (Унгария, Чехия, Словакия, Полша, България, Сърбия и Румъния), които са местни юридически лица и на 100% нейна собственост. Всички те са обединени под общото име КЛАЧКА ГРУП.
Към момента в КЛАЧКА ГРУП работят около 1100 човека, а доставките се извършват от над 500 бензиновоза.
КЛАЧКА БЪЛГАРИЯ ЕООД извършва транспортни и логистични услуги в полза на едни от най-големите дистрибутори на светли горива, LPG и техническа газ в България – ШЕЛ, ОМВ, ЕКО, САКСА, ВИТОГАЗ, ЛИНДЕ, както и доставки зад граница за външни заявители.
Към момента разполагаме с композиции за транспорт на светли горива, LPG и технически газове.

Всички МПС отговарят на най-високите европейски изисквания за безопасност и качество на услугата.

Персоналът във фирмата е с дългогодишен опит, успешно преминал всички вътрешнофирмени и външни обучения относно дефанзивно поведение, техники за безопасност при товарене и разтоварване, документооборот, действия при аварии и др.

Електронните разтоварни системи на бензиновозите и газовозите ни позволяват при доставка клиентите да получават върху хартиен носител информация относно: индентификация на превозното средство, начало на доставка, край на доставка, вид гориво, реална температура на продукта, разтоварено количество (л) през реална температура, разтоварено количество (л) през температура 15`С, натрупване на разтовареното количество в масов брояч.

 

 

 

Оборудването включва още:

- Системи за обратно връщане на парите.
- Оптична система срещу препълване с датчици за ниво.
- Система за долно пълнене.
- Двустранни кабелни макари за заземяване.
- Помпен модул.
- Разтоварна система с пистолет, 2-цолов маркуч, дължина 20 метра.
- Адитивираща система с: брояч за адитива, автоматично впръскване на адитива в разтоварваното гориво, съдове за три различни адитива с вместимост на всеки от тях по 80 л.
Притежаваме сертификати за качество, организация и безопасност на работа ISO 9001-2000 uSQAS (към момента най-високият сертификат за фирми, занимаващи се с шосеен транспорт).