КОСАНЯ

Мизия, ул. Георги Димитров 29
091612488, 091613170, 091612331, 0887532120
office@kosanya.com
 http://kosanya.com

 

 

 

 

ЗА НАС

Косаня ЕАД е търговско дружество със седалище и адрес на управлениe в гр. Мизия.

Основните отдели са: Търговия, Администрация, Бензиностанции, Отпадъчни Метали, ТИР Транспорт.

В нея работят 195 работници и служители. Преобладаваща дейност е търговската. Най-голям дял заемат приходите от продажбите на едро и дребно на петролни продукти – горива, масла и други.

Магазинната мрежа включва магазини за хранителни и нехранителни стоки. Предприятието притежава седем Бензиностанции Автопарк с над 50 автомобила и собствен сервиз обслужват фирмата и външни клиенти.

“Косаня” ЕООД е един от големите акционери в ХД ”Дунав” АД

ИСТОРИЯ

Косаня гр. Мизия е създадено на 10 Декември 1991г. от Стефан Петков Лазаров. Първоначалната дейност на Косаня е търговия с отпадъчни метали. Дружеството е едно от първите лицензирани за тази дейност в България.

Косаня бързо набира скорост и разширява дейността си. Създаден е първия универсален магазин през 1993г. в центъра на гр. Мизия.

През 1992 г. започва работа първата в региона поточна линия за хляб с капацитет 4000 хляба на ден.

През 1994.г. е изградена и първата бензиностанция на дружеството.

До 2008 г. Косаня вече притежава 6 бази за търговия с отпадъчни метали, 7 бензиностанции, магазини, недвижими имоти в цялата страна.

Създаден е международен транспорт, който има за цел да обслужва не само работата на предприятието, но така също и външни клиенти.

Дружеството участва активно в приватизационна дейност в страната, като в резултат на това придобива дял от Холдингово Дружество Дунав АД, а в последствие и Агротехчаст АД.

През 2008г. в Косаня ЕАД вече работят 195 души. Дружеството е един от най-големите данъкоплатци в Северозападна България. Дружеството е изградено от ясно разделена на отдели структура, където всеки отдел разполага със собствен управленски екип и е напълно самостоятелно звено.

През 2000 г. с изключителното спонсторство на Косаня ЕАД е изграден православния храм Св. Св. Петър и Павел в гр. Мизия

С времето Косаня ЕАД се доказва като перфектен бизнес партньор във всички браншове, в които работи не само в България, но и в много други страни.

На 14.06.2013 год. “Косаня” ЕООД, преобразува правната си форма в “Косаня” ЕАД.

Гордост за “Косаня” ЕАД е изграденият с изключително спонсорство на фирмата – Храм “Св.Св. Петър и Павел”.

Дейности

- Търговия с петролни продукти

Косаня ЕАД има изградени седем бензиностанции. Основни локации са малки населени места, където бензиностанциите предлагат освен петролни продукти така също и хранителни и други стоки.

Търговия с отпадъчни метали

Косаня ЕАД е един от най-големите износители на отпадъчни метали. Търговията се осъществява в 5 бази за изкупуване на вторични суровини. Базите се намират в Мизия, Бяла Слатина, Враца, Оряхово, Белене.

- Автотранспорт

Косаня ЕАД извършва дейност по вътрешен и международен транспорт. Тази дейност се извършва с 8 ТИР камиона.

Предприятието разполага със строителна и друга специализирана техника, като автопарка се състои от приблизително 40 транспортни средства.

Косаня ЕООД има изграден пункт за годишни технически прегледи на леки и товарни автомобили.

- Търговия

Косаня ЕАД извършва търговска дейност на едро и дребно. Дружеството притежава магазини за хранителни и нехранителни стоки, магазини за строителни материали, железария, мебелен магазин и други.

- Мотел “Рай”

Мотел „Рай“ е собственост на „Косаня“ ЕООД.

- Администрация

Администрацията на Косаня ЕАД обслужва дейностите на дружеството.