ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК

София, р-н Нови Искър
029848060
info@laserlog.bg
 http://www.laserlog.bg

 

 

 

 

През 2001 г. професионалисти в международния транспорт и логистика се обединиха около идеята за създаване на частната логистична фирма Лазер Лоджистик ООД в Нови Искър.

Липсата до този момент на логистична фирма със собствена складова база и представители в Италия, Германия и Испания, създаде сериозно преимущество на компанията пред останалите фирми на пазара.

Фирмата се превърна в сериозен и конкурентноспособен партньор на редица смесени дружества при планирането и създаването на тяхната производствена логистика. Доставките за производствените линии получиха приоритет в нашата политика.

Същевременно с организирането на целите товари от всяка точка в Европа, увеличихме и превозите на частични товари и групажни стоки. Това доведе до заемането на сериозен пазарен дял в областта на логистичните услуги. За нуждите на своите клиенти организирахме както изтеглянето до склад, транспорта и доставката, така и митническото обслужване и митническото агентиране.

През 2007 г., обособихме външната скадова площ, която нашите клиенти използват за складиране на идустриални стоки при преференциални цени. В момента разполагаме с над 3000 квадратни метра покрита складова площ и около 10000 квадратни метра открита площ.

В складовете обособихме и топъл склад за съхранение на стоки при температурен режим над 5° C. В следващите страници можете да се запознаете в детайли как правим така, че вашата стока да стигне тогава, когато имате нужда от нея.

КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ
Лазер Лоджистикс ООД има натрупан дългогодишен опит в превозите на комплектни товари. Широката сътрудническа мрежа, поддържана с най-добрите транспортни фирми, както и възможността за използване на своя парк от товарни автомобили, дава възможност на нашата компания да предостави високо конкурентно и подходящо решение за всяка нужда.

ГРУПАЖНИ ТОВАРИ
Петнадесетте години опит в областта на транспорта на групажни товари Италия / България – България / Италия, използвайки собствените ни превозни средства и складове, ни позволи да разработим Групажна линия с програмирани отпътувания.

Висококвалифицираният ни персонал, с опит в управлението на стоки и съответната документация, може да управлява пратки от всякакъв вид, включително опасни товари (ADR).

ЛОГИСТИКА / ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА
Логистиката е професия, занимаваща се с оптимално управление на енергия, наличните материали и хора. Най-често се подразбира за сферата на бизнеса, но се прилага и в други области.

Основната задача на логистиката е всяко нещо да бъде там където трябва, точно когато трябва да бъде там и по възможно най-ефективен начин при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Според Бизнес факултета на Оксфордския университет логистиката е: бизнес планиране за управление на материали, информация, услуги, ресурси и др.

Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на компаниите да предложат искания продукт или услуга на конлурентна цена, на точната локация и в точното време е изключително важно за оцеляването и бъдещия растеж на бизнеса.

Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава логистиката , и по-точно логистичният мениджмънт. Добро управление на всички налични ресурси, т.е. добро управление на логистичната функция в компанията осигурява поддържане на сведени до минимум общи разходи.

Задачата на логистичните мениджъри е да разберат предизвикателставата на пазара и да осигурят правилното управление на потока от материали и информация. Осигуряването на конкурентна система за логистика във и извън компанията гарантира конкурентоспособност на всички нива от бизнеса и безспорно – растеж и развитие на предприятието.

Фирмите доверили се на Лазер Лоджистик ООД, възлагайки ни складовото си управление моgat, да оптимизира пространството, да намали заетостта на собствената инфраструктура, да увеличи гъвкавостта, да превърне постоянните разходи в променливи разходи, по-специално – премахвайки риска при собствено управление на стоките.
Транспортна логистика от Спедитор номер едно Лазер Лоджистик.