ЛОДЖИСТИК ГРУП

Варна, ул. Дебър 58, ет.2, офис 5
0888303711, 0884100003
l.dimitrova@logisticgroup.bg
 http://www.logisticgroup.bg

 

 

 

 

ЛОДЖИСТИК ГРУП ООД е част от група компании опериращи в областта на морския, железопътния и сухопътния транспорт, които тясно си сътрудничат с цел създаване, управляване и развиване на логистични системи по В контекста на целите на развитието на бизнеса си ние видяхме необходимост да покрием входните точки на Република България по море, за да сме в състояние да поддържаме създадените от нас системи на високо ниво на качество, надеждност и ефективност във всички входни/изходни точки на страната.

Разполагаме и с офис в градовете Лом и Русе, за да можем да покрием и речните врати на България и да пренесем опита, които имаме в организирането на морски транспорт в речния.

Ние сме изградили стратегически партньорства с Корабособственици и оператори на плавателни съдове, опериращи основно в Средиземно и Черно Море, Корабни Агенции опериращи в пристанищата на горепосочените водни басейни, Портови оператори и спедитори в същите пристанища.

УСЛУГИ

Чартиране на плавателни съдове за цял свят Корабно Агентиране в пристанищата на град Варна – пристанище Варна изток- пристанище Варна запад- пристанище Петрол Варна- пристанище Леспорт Варна- пристанище ТЕЦ Варна – пристанище Ферибот Варна- пристанище Балчик- пристанище Одесос- пристанище ПЧМВ Варна- морска гара Варна Митническо Агентиране в Митническите Пунктове и Бюра на гр. Русе и Варна – Изготвяне на митнически и транспортни документи, удостоверения и сертификати.

- Митническо представителство:
Поставяне на стоки под митн. режим внос, износ, транзит, митническо складиране, временен внос, временен износ, реекспорт.

Складиране на стоки във временен склад.
Митническо складиране на стоки в склад тип А.
Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции.
Пристанищна спедиция на генерални и насипни товари в пристанищата на град Варна
- Контрол на товаро–разтоварните операции;
- Маркиране на стоки;
- Сортиране на стоки;
- Укрупняване или намаляване на транспортни единици;
- Формиране или разформиране на транспортни единици;
- Контейнеризация или деконтейнеризация на стоки

Организиране на:

- Претоварни операции от едно транспортно средство на друго.
Експедиция на товари по направления посочени от клиентите на ЖП композиции, артомобили, Контейнери и други.

- Транспортиране на генерални и насипни товари с ЖП композиции, Контейнери, автомобили, Кораби, Самолети от Врата до Врата Карго застраховка
- Работим в тясно сътрудничество с БУЛСТРАД, водеща Българска застрахователна компания.

- Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара бъде увреден или погине по време на на превоз.

Консултации свързани с въпроси свързани с Логистиката.