ЛУБРИКА ООД

Русе, бул. България 125 А
082814816
office@lubrica.com
 http://lubrica.com

 

 

 

 

 

ЛУБРИКА е българска компания с главен административен и производствен център – град Русе.

От своето основаване през 1996 година компанията се специализира в производството на моторни, индустриални и специални масла. През изминалите години ЛУБРИКА натрупа опит и техническа експертност в сферата. Това ни превърна в една от водещите български компании в производството на смазочни продукти.Фирмата разполага със значителни производствени мощности и широка търговска мрежа.

ЛУБРИКА поддържа богата гама от над 150 вида нефтопродукти с високо качество. ЛУБРИКА е сертифицирана по ISO 9001-2008.
Фирмата има отлично оборудвана химико-технологична лаборатория, която е акредитирана по БДС EN ISO/ IEC 17025:2006.

ЛУБРИКА инвестира в иновативни технологии, които съкращават производствените разходи, намаляват ефекта върху заобикалящата ни среда и повишават качеството на крайния продукт.

ЛУБРИКА работи за изграждане на дълготрайни връзки с партньорите си чрез висок професионализъм и взаимно доверие.

Ние се ангажираме да опазваме околната среда, като поддържаме високи стандарти на безопасност.

Отношенията с клиенти са в основата на пазарното поведение на ЛУБРИКА. Фирмата се стреми да подпомага партньорите си в осъществяването на техните проекти.

Успехът на ЛУБРИКА се дължи на натрупания ни опит, находчивостта ни в бизнес средата, силните партньорства и доказаната способност да доставяме висококачествени услуги и продукти.

Продукти:

Моторни масла

- Двигателни масла
- Специални течности
- Трансмисионни масла

Индустриални масла

- Греси
- Компресорни масла
- Машинни и редукторни
- Металообработващи
- Специални масла
- Текстилни
- Топлопренасящи
- Трансформаторни
- Турбинни
- Хидравлични

Екология:
Безопасността и опазването на околната среда са приоритет за ЛУБРИКА. Фирмата използва съвременни технологии за пречистване и икономично използване на природните ресурсите. Инвестициите в природосъобразни технологии и спазването на екологичните норми са една от главните предпоставки за развитието, пазарния успех и конкурентноспособността на фирмата.
Основни правила, които ЛУБРИКА спазва при опазването на околната среда:

Икономично използване на природните ресурси – стратегическото използване на ресурсите се планира постоянно с цел оптимално оползотворяване и намаляване на риска за околната среда
Внедряване на природосъобразни методи и технологии – специалистите в ЛУБРИКА работят за непрекъснатото подобряване на използваните технологии и специфични методи за обработване на ресурсите. Опазването на природата и ресурсите, които тя предоставя за производството е залегнало в основите са строгите изисквания за безопасност и контрол на производствения процес.

За ЛУБРИКА безопасност означава:

Спазване на всички предписания и изисквания прокарани от законовите наредби и директиви на българското законодателство
Постоянен контрол и наблюдение на инсталациите

Лаборатория:

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е обособено самостоятелно звено в структурата на „Лубрика” ООД, извършваща изпитвания на всички входящи суровини и продукти.Съвременната апаратура дава възможност за разширен обхват от лабораторни изпитвания на нефтопродуктите.

Услуги и aнализ

Въз основана сертификат за акредитация (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) издаден от БСА. Изпитвателната Лаборатория за нефтопродукти е акредитирана да извършва изпитване на:

Маслени базови компоненти, смазочни масла AN, хидравлични, турбинни, компресорни, редукторни, трансформаторни, трансмисионни, моторни масла, масла за двутактови бензинови двигатели, смазочно охлаждащи течности, масла със специално предназначение, охлаждащи ниско замръзващи течности, горива за дизелови двигатели, газъол за промишлени и комунални цели, котелни горива.

В лабораторията е изградена и функционира система за управление на качеството, разработена съгласно изискванията на

БДС EN ISO/IEC17025:2006.

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД