МАДАРА АД

Шумен, бул. Мадара 1
070010057
office@madaragroup.com
 http://madaragroup.com

 

 

 

 

Фирма „МАДАРА“ АД – гр. Шумен е основана през 1958 г. и има дългогодишен опит в производството на товарни автомобили, задни и предни двигателни мостове за товарни автомобили, автобуси, тролейбуси, земеделски и пътностроителни машини, зъбни колела и валове, стоманени и чугунени отливки, изковки, ресори, щампи, инструменти и инструментална екипировка.

В „Мадара“ АД се изработват изцяло самостоятелно преден управляем мост с товароносимост 6.5, 7.5 и 9т, собствена гама задни и предни двигателни мостове с крайни редуктори за товарни автомобили, тандемни мостове, тролейбусни и автобусни мостове, поддържащи мостове с товароносимост от 9 до 13т, едностепенни мостове с товароносимост от 3.5 до 13т.

От 2008год. „Мадара“ АД започна производството на земеделска техника и прикачен инвентар. Понастоящем в Дружеството са разработени и се произвеждат 70 вида машини, които притежават протоколи за изпитване по безопасност и съответствие по хармонизирани европейски стандарти, издадени от ЦИЗГТРЧ – гр. Русе.

„Мадара“ АД разполага с Конструктивен и Технологичен отдели, където се извършва развойна дейност и постоянно се усвояват нови изделия и технологии. „Мадара“ – АД сама проектира и изработва своите изделия, инструменти и екипировки.

Фирмата разполага със собствена химическа лаборатория, където се прави химически, металографски анализ и механични изпитания на новозакупените и получените в завода материали и заготовки. Съществува измервателна лаборатория, където се извършва извадков контрол на произвежданата продукция съгласно параметрите, заложени в конструктивната документация, и периодична проверка на работната и мерителна екипировка.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 и притежава свидетелство за регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България от 2007г.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

 

ЦИЛ към „Мадара” АД

Централната Измервателна Лаборатория (ЦИЛ) към „Мадара” АД разполага с калибрирани еталони и извършва метрологично потвърждение на следните средства за измерване:

 

Инструменти измерителни нониусни с обхват от 0 – 300 mm;

Уреди микрометрични с обхват от 0 – 300 mm;

Индикаторни часовници с точност 0,01 mm и обхват 0 – 10 mm;

Индикаторни вътромери с обхват 0 – 500 mm;

Параметри с обхват 0 – 200mm;

Калибър пробки гладки;

Калибър гривни гладки;

Калибър пробки резбови;

Ъгломери.

Централната заводска лаборатория (ЦЗЛ) към „Мадара” АД извършва:

 

Металографски анализи за стомани и чугуни – обща структура, дълбочина на цементован и азотиран слой;

Определяне на марки стомани;

Механични изпитания на метали – твърдост, якост на опън, относително удължение;

Химични анализи на метали, силикатни материали, феросплави и др.;

Анализ на масла.