МЕРИАЛ ТРАНС ООД

 гр. Сандански, главен път Е-794

 074632711; 0877226159
 merial.trans@gmail.com

 

 

 

 

 

МЕРИАЛ ТРАНС ООД е дружество с ограничена отговорност, с адрес на управление и за кореспонденция в град Сандански. Основната дейност на фирмата е транспортна. Осигурява сигурен, бърз и надежден транспорт в страната и чужбина. Може да осигури също и хладилен превоз, по всички изисквания и стандарти.

Фирмата разполага с голям собствен автопарк, където компанията помещава своят набор от тежкотоварни автомобили. С цел да покрива изискванията на по-голям спектър от клиенти фирмата поддържа и специализиран хладилен превоз които ежедневно превозва стоки.
Във фирмата работят само професионалисти с дългогодишен опит в бранша. Могат да гарантират сигурност при превоза на всякакъв вид стоки и запазване на цялостния им вид. За фирмата е най-важно всеки продукт поверен в техни ръце да бъде доставен със спазен срок.

Мериал Транс гарантира на своите клиенти коректни взаимоотношения, отлична комуникация и контрол над поетите задачи, както и изпълнение в срок на доставка на всеки товар. За сигурността на всеки предоставен товар фирмата осигурява на своите клиенти информация за локацията на камиона и състоянието на товара.

Всяко едно от превозните средства е снабдено с високообемни бордови ремаркета и полуремаркета, и такива за превоз на хладилни.

УСЛУГИ:

- МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ГРУПАЖНИ ПРАТКИ
-  МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ
- ТРАНСПОРТ НА СТОКИ, ИЗИСКВАЩИ ХЛАДИЛЕН ПРЕВОЗ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ