МИБМ ЕКСПРЕС

София, кв. Дружба 2, бул. Цветан Лазаров 117
029025744
contact-express@mbm-bg.com
http://mbm-express.com

 

 

 

 

МиБМ Експрес ООД е частна българска фирма с основна дейност – куриерски и пощенски услуги за граждани и бизнес потребители.

Тя притежава Удостоверение за извършване на Неуниверсални пощенски услуги  и Индивидуална лицензия за извършване на Универсална пощенска услуга от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), както и Удостоверение за администратор на лични данни (№ 0006532/09.06.2005 г.), издадено от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Така фирмата гарантира на потребителите надеждно и сигурно обслужване, пълна отчетност и конфиденциалност на подадената информация.

Днес МиБМ Експрес ООД е национален пощенски оператор с разгърната собствена регионална структура. Фирмата успешно развива и налага на пазара търговската марка Национална Поща M&BM Express, която потребителите разпознават с отличното ниво на обслужване, индивидуалния подход и професионализма на служителите си.

В офисите на фирмата се предлагат още следните услуги:

  • Парични преводи и финансови услуги, в това число получаване и изпращане на преводи; преводи към банкови сметки, включително бюджетни;
  • Плащане на битови сметки, местни данъци и такси, наказателни постановления и др;
  • Застрахователно посредничество – клиентите ни имат достъп до пълната гама общо- и животозастрахователни продукти и услуги на водещия европейски застраховател UNIQA;
  • Разпространение на винетни стикери;
  • Копирни услуги.

Национална поща M&BM Express първа в страната предложи на граждани и фирми ежедневен 12 часов достъп до услугите си (в неделя – 11 часов) чрез инициативата за изграждане на пощенски офиси в хипермаркети Kaufland. Проектът, стартирал в края на 2009 г., е уникален по рода си за България.

Потребителите имат възможност да ползват всички услуги под един покрив 7 дни в седмицата. Понастоящем фирмата е изградила 9 пощенски офиса в Kaufland, като поетапно открива офиси в цялата верига хипремаркети до достигане на пълно национално покритие.

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ

Ние сме динамична компания със стремеж към развитие както в сектора на куриерските и пощенските услуги, така и към разработване на други, отговарящи на нарастващите потребности и изисквания на потребителите, услуги. Постигаме високо качество на обслужване чрез внедряването на съвременни информационни технологии, подходящи фирмени процеси и професионализма на екипа ни. Ето защо клиентът открива в наше лице сигурен и надежден партньор, който изпреварва тенденциите в бизнес средата.

Приемаме предизвикателствата на клиентите си като свои. Удовлетворявайки техните искания, имаме взаимна полза, защото по този начин се развиваме и като професионалисти.
Работим за модерни пощенски услуги, при които потребителят сам определя вида на подаваната или получаваната пратка – електронен илифизически, чрез осигуряване на свободното й преминаване от едната форма в другата.
Стриктно и коректно спазваме законите, гордеем се да бъдем добър работодател и данъкоплатец. Национална Поща M&BM Express преследва стратегия за пазарно развитие, основана на три ключови цели и следните принципи за постигането им:

- Корпоративни потребители

Техническият потенциал и структурата на фирмата гарантират качественото обслужване на клиенти, чиято кореспонденция е от няколко стотин до десeтки хиляди пратки месечно. Посрещаме професионално предизвикателствата, наложени от динамично променящия се трафик и постоянно повишаващите се изисквания към предоставяните услуги. С интерес обсъждаме и работим за реализацията на идеи за нови услуги и подобрения, с цел да осигурим цялостно обслужване на клиентите. Гъвкави сме, с нас се работи лесно.

- Индивидуални потребители

Насочваме усилията си в посока отлично обслужване в местата за достъп. Всички приети пощенски пратки задължително се маркират с уникален баркод и по този начин гарантираме тяхната проследяемост. Така във всеки един момент потребителят знае къде се намира пратката. Стремим се да изградим доверие и дългосрочни отношения с всички наши клиенти – независимо от вида и количеството на ползваните услуги.

- Пощенска мрежа

Постоянно разширяваме както броя на офисите, обслужващи потребители, така и извършваните допълнителни услуги. Наша цел е посещението в пощенските офиси да бъде едновременно полезно и приятно за клиента. Ключов фактор за успеха на всяка модерна компания е приоритетите на клиентите да бъдат превърнати в основен ориентир за развитието на бизнеса. Затова в Национална Поща M&BM Express голяма част от усилията са насочени към облекчени процедури и високо ниво на обслужване както за бизнеса, така и за домашните потребители.

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД