МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД

София, бул. „Черни връх“ 32 А, ет. 4
 029621150, 029621146
 contact@monbat.com
http://www.monbatgroup.com/

 

 

 

 

 

 

Монбат Рисайклинг ЕАД е завод за рециклиране на отпадни акумулатори, основан през 1959 год. в Монтана.

Основната дейност на завода е събиране, транспортиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори до предаването им за последващо предварително рециклиране, третиране, оползотворяване и / или обезвреждане. Заводът е оборудван със съвременни технологии за рециклиране, разработени в Западна Европа, и се състои от инсталация за неутрализация на киселината и металургичен отдел.

Използваните технологии са внос от Франция, Италия и Австрия, но голяма част от съоръженията са произведени в България и Румъния. Заводът е фокусиран върху подобряване на качеството чрез непрекъснато осъвременяване на оборудването, технологията, проектирането и процесите.

Бързо развиващият се завод предприема радикални промени за реализирането на по – голяма печалба и разширяването на качествена и лесно достъпна продукция.

Със закупуването на товарни автомобили, дружеството лицензира и започва да развива и своята транспортна дивизия. Монбат Рисайклинг разполага с 19 АДР оборудвани камиона – стандартни прицепи и притежава и съответните разрешителни за превоз на отпадъци на територията на България и извън нея.

Фирмата извършва транспортни услуги в цяла Европа, като най-честите релации са от Франция, Белгия, Германия, Холандия, Италия, Дания, Унгария, Чехия към България.

 

 

Производствена база:

гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 76