НИТЕРА ТРАНС ООД

София, ул. Андрей Германов 3
070020101, 0886696908, 0886088788
krustev@niteragroup.eu
 http://www.niteragroup.eu

 

 

 

 

НИТЕРА ТРАНС ООД е част от НИТЕРА ГРУП и е лицензирана фирма за извършване на вътрешен и международен транспорт, спедиция и логистика. Ние ценим своите клиенти.

Изграждаме с тях партньорски отношения, стремим се да намерим оптимални решения, допринасяме за успехите и работим така, че клиентът да чувства ангажираността на служителите ни към всеки индивидуален проект.

НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Хората ни са нашият основен капитал. Работим в екип, преминал специализирано обучение и отлично познаващ спецификата на дейността, организацията на работа и изискванията на клиентите.

Насърчаваме служителите си да изявят и развият своя потенциал в условията на постоянна иновативна адаптация към икономическото развитие.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
Работим качествено. Хората ни са отлично сработен екип от професионалисти с познания и морал. Техният опит, новаторски идеи и стремеж към лично професионално усъвършенстване изграждат потенциала на фирмата. Професионализмът е основата на нашите постижения.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ние сме социално отговорни. Работим с постоянна грижа за обществото и служителите си. Работим в хармония с околната среда и спазваме стандартите.

Осигуряваме подходяща, безопасна и мотивираща работна среда за нашите служители. Изпълняваме нормативите и осигуряваме безопасни и здравословни условия на труд.
Най-висша цел на фирмата са доволните клиенти и служители!

Клиентите търсят висока ефективност при минимален разход на ресурси и време и ние им го предоставяме. Нашите превози са изпълнени в съответствие с всички нормативни изисквания. Извършваме транспорт на стоки и логистика в експортно и импортно отношение:

Сухопътен транспорт на товари в България със стандартни композиции, хенгери, мега композиции и контейнеровози.
Сухопътен транспорт на товари в цяла Европа със стандартни композиции, хенгери и мега композиции.
Спедиция
Логистика
Тежкотоварни транспортни услуги
Лекотоварни транспортни услуги
Фирмата ни разполага със собствени транспортни средства – диапазон от 1 до 22 тона и собствени гараж и сервиз за извършване на контрол, текущи ремонти и поддръжка.

Разполагаме със собствен автопарк от общо над 100 автомобила, в който има транспортни средства с различна товароносимост и спецификации, подходящи за различните изисквания на всеки товар.

Превозите се извършват под CMR конвенцията и са обезпечени с нужните за това застраховки.

Работим с транспортни средства, които отговарят на изискванията за екологичност – Е3, Е4 и Е5, с товароносимост до 22 тона и обем до 100 м3.

Нитера Транс ООД разполага със собствени гараж и сервиз за извършване на контрол, текущи ремонти и поддръжка.