ПАТЕРКОВ

Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул.Райна Кaндева
042600881, 042654095, 0899882220
paterkov@paterkov.com
http://www.paterkov.com

 

 

 

 

През 1993 г. Иван Бончев Патерков, регистрира фирма „Деси-и-Иван Патерков”, като едноличен търговец, със седалище гр.Стара Загора и предмет на дейност – търговия, покупко-продажба, доставка и превоз на пакетирани храни, както и извършването на всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Производствената си дейност започва в началото на 1998 г. като транспортна фирма, с насоченост автомобилен и контейнерен превоз на стоки. В условията на силна конкуренция и все още достатъчно малък автопарк – влекач и две полуремаркета, фирмата „ЕТ – Деси и Иван Патерков” залага на четири основни цели – безопасност, икономичност, прецизност и на първо място коректност към клиенти и партньори. Утвърденото име и динамичното развитие на фирмата на местния пазар й е осигурило сключването на изгодни договори с водещите световни и български превозвачи, морски линии и агенти, развитие на партньорската й мрежа в чужбина и у нас. Всичко това ни дава възможността да оперираме с различни видове товари: контейнеризирани, конвенционални, извън габаритни товари, товари с клас на опасност, акцизни товари, стоки под митнически контрол, дипломатичски и личен багаж, превоз на панаирно оборудване и изложбени експонати. През 1999 г. предприятието е преструктурирано в еднолично дружество „Патерков” ЕООД, ф.д1675/2004 гр.Стара Загора.
За да се задържи на гребена на вълната, г-н Патерков за кратък период от време увеличава значително автопарка като залага на транспортни средства на немския концерн MAN Nutzfahrzeuge AG.
За по-малко от година се увеличават материалната и авто-базата – влекачите с марка МАН са вече 8 броя, а полуремаркетата 12, разкрити са складови бази в гр.Хасково, гр.Пловдив и Стряма, товаро-разтоварната дейност в базите се извършва със собствени газокари – 3 броя на небезизвестната марка Линде. Фирмата закупува и автокран за да може да осигури контейнерно депо в Стара Загора, спомагащо за гъвкавостта и бързината на доставките.

Към момента фирмата разполага с:
- Собствена база – разположена на площ от 10 декара;
- Автомобилите, с които оперира фирмата, са 15 влекачи „МАН” с мотори ЕВРО 3 и ЕВРО 4. Всички са снабдени с GPS навигация и отговарят на изискванията за превози на товари в България и Европейския съюз;
- Фирмата има издаден лиценз номер 1324/13.03.2007 за международен автомобилен превоз на товари;
- Мобилна връзка с шофьорите по време на превоза, осигурява допълнителна информация за тяхното местоположение;
- Всички автомобили имат ЧМР – застраховка/отговорност на превозвача, митническа годност;
- За всеки един влекач и полуремарке има издаден сертификат за превоз на опасни товари – АДР (ADR);
- Фирмата е допусната до TIR режима;
- Има издаден EORI номер BGA123677749ZZZZ6
- Членува в AEBTRI-Servise;
- Надеждни и добре обучени шофьори, квалифицирани за превоз на опасни товари;
- В дейността си фирмата се ръководи от разпоредбите на приложимите междунаросни спогодби и конвенции, документите на ФИАТА, Общите спедиторски условия (ОСУ), Общите складови условия (ОСКУ) и законодателството на Република България;
- Полуремаркетата са с марката „Schmitz”, КРОНЕ, РЕНДЕРС, БУРГ, ШВАРЦ, МУЛЕР, КЕСБОЛЕР, снабдени са със сертификати за превоз на опасни товари – АДР удостоверение.

Паралелно с растежа на автомобилния парк, се разширява и спектъра от предлагани услуги. През ноември 2009 г. фирмата открива Сервизна База, оборудвана със стендове за регулиране на ходовата част, плей детектор, осъществяващи проверка на техническата изправност на леки и тежко – товарни ППС, компетентността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.
Ние с удоволствие ще Ви предложим:
- Регулиране на автомобилната геометрия;
- Ремонт на ДВГ, ремонт на скоростната кутия на вашия товарен автомобил;
- Техническо обслужване на 3 и 5 категории (годишни технически прегледи);
- Гресиране;
- Смяна на масло;
- Миене и автокозметика;
- Охраняем паркинг;
- Застраховане
И за всичко това, предлагаме модерни решения за всяко приложение!
НАШЕТО УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЩЕ ДАДЕ НОВ ТЛАСЪК НА ВАШИЯ БИЗНЕС!

Работно оборудване:
- влекачи
- полуремаркета
- автокран
- телфер
- газокар
- товарни автомобили до 3 тона

Длъжности:
- Ръководител Сервиз: монтьор, бригадир, склад части
- Ръководител ГТП: механик, диагностик
- Ръководител експлоатация: диспечер, шофьори, склад ГСМ, предпътен медицински преглед
- Охрана
- Хигиенист
- Деловодство и човешки ресурси
- Контролно бюро и ТРЗ
- Счетоводител
- Касиер
- Заварчик
- Стругар

Основните задължения на шофьора на товарни автомобили са:
- да следи и поддържа техническото състояние на повереното му МПС и при установена неизправност да уведомява механика на сервиза;
- да отговаря за правилната експлоатация на автомобила;
- да носи отговорност за безопасността на превозваните товари.


Вижте по-голяма карта