РАЙКОВ СЕРВИЗ

Димитровград, ул. Хан Аспарух 45
0888475355, 0888584244
raykovserviz@dir.bg
 http://raykovserviz.com

 

 

 

 

Фирма РАЙКОВ СЕРВИЗ ООД е създадена с решение на Хасковски окръжен съд от 13.06.2003 година по фирмено дело № 258 по описа за 2003 година със седалище и адрес на управление град Димитровград, ул. Хан Аспарух 45.

Като съдружници са записани Слави Дончев Петров и Румен Райков Пеев. С решение № 2097 от 16.11.2005 година се прехвърлят дяловете от Слави Дончев Петров на Евгени Иванов Малчев, заличава се като съдружник Слави Дончев Петров и се вписва нов съдружник Евгени Иванов Малчев.

Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределени в 100 дяла по 50 лв. всеки дял, разпределени между съдружниците както следва: Румен Райков Пеев – 95 дяла, Евгени Иванов Малчев – 5 дяла. Дружеството се представлява и управлява от Румен Райков Пеев.

Основната дейност на фирма РАЙКОВ СЕРВИЗ ООД е производство, ремонт и монтаж на бензиноколонки, модулни бензиностанции и газстанции, газстанции, изграждане на промишлени и битови газови инсталации за пророден газ и пропан-бутан, оборудване на бензиностанции и газстанции, гаранционна и следгаранционна поддръжка, търговия с пропан-бутан и метан.

Бензиноколонките са различни видове, съобразени с нормативните изисквания на законите и предпочитанията на клиентите. За производството, ремонта и оборудването на газстанциите дружеството има лиценз №48/2004 година.

Модулните бензиностанции и газстанции са няколко вида в зависимост от вида и размера на цистерната. Те се изработват по поръчка и за конкретните нужди на всеки клиент, като същевременно се спазват изискванията и законите.

Компанията е производител на комбинирана колонка за светли горива и втечнени въглеводородни газове, регистрирана под №4164 в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

Дружеството се представлява и управлява от Румен Райков Пеев. Той е от 1992 година в този бизнес, когато постъпва на работа в Петрол като техник.

В единствената по това време петролна фирма придобива безценен опит и знания, които му помагат много за неговото професионално развитие в Рое-България и Петпосан, където е ръководител на ремонтна група.

В последните 2 фирми работи заедно с Евгени Иванов Малчев, което допринася за доброто им сътрудничество в Райков сервиз ООД. Компанията разполага с достатъчно квалифицирани служители и работници.


Вижте по-голяма карта