РЛ КОНСТРУКЦИЯ ООД

гр. Дупница, ул. Велико Търново 49
0879329742
 transport_rlc@abv.bg

 

 

 

 

 

 

РЛ КОНСТРУКЦИЯ ООД е транспортна фирма от град Дупница.

Транспортните услуги, които предлага фирмата са:

- транспортиране и товарене на земни маси

- транспортиране и товарене на инертни материали, баластра, пясък, чакъл и др.

- транспортиране на строителни отпадъци

РЛ КОНСТРУКЦИЯ ООД разполага със собствен автопарк от специализирани автомобили.