СТС ТРАНС ООД

Габрово, ул. Санционна 14
066817403, 0888762898, 0888763886
trans@sts.bg
 http://sts.bg

 

 

 

 

Началото на СТС е поставено от четирима научни работници от Техническия университет в град Габрово, които на 04.04.1990 година създават една от първите частни фирми в града като събирателно дружество, което осем години по-късно, на 05.01.1998 година, е пререгистрирано като дружество с ограничена отговорност и получава името СТС Инвест Холдинг.

СТС Инвест Холдинг АД е холдингова структура със затворен производствен цикъл, включваща множество производствени предприятия с различен предмет на дейност:

Инвеститорска дейност;
Мебелно производство;
Производство на гъвкави меки опаковки;
Производство на елементи на автоматиката;
Разработка и внедряване на софтуерни продукти;
Производство на машини за козметичната и хранително-вкусовата промишленост, машини за производство на ламинатни туби;
Транспортна дейност;
Производство на фото-полимерни клишета.
Производствените и търговски звена на фирмата са разположени на сто хил.кв.м. площ и се осигуряват работни места за над хиляда човека.

Актуалността на производствата, динамиката и гъвкавостта при вземането на решения, високо квалифицираните кадри и съвременните технологии са само част от качествата, които са нейно притежание.

На първо място във фирмената политика стои непрекъснатото подобряване качеството на изделията, което трябва да съответства на най-високите международни критерии.

Фирмата предлага на партньорите и клиентите си коректност във взаимоотношенията, взаимоизгодно сътрудничество и точно изпълнение на поетите ангажименти.

СТС Инвест Холдинг АД развива успешна външнотърговска дейност със Западна и Централна Европа, Близкия и Далечния Изток, Западна Африка, Средна Азия и САЩ.

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД