ТРАНС МЕТАЛ ООД

 гр. Монтана, ул. Диана, Автокантара
 096 313 816, 0887 432 035
 metbol2000@abv.bg

 

 

 

 

 

ТРАНС МЕТАЛ ООД се намира на територията на град Монтана.

Фирмата се занимава с търговия на едро с отпадъци и скрап и притежава пунктове за изкупуване на вторични суровини:

- Метални отпадъци,
- Отпадъчно стъкло,
- Цинк,
- Стърготини, стружки от черни метали,
- Излезли от употреба превозни средства,
- Излезли от употреба гуми,
- Електрическо и електронно оборудване,
- Текстилни материали.

 

Фирмата предлага съхранение и транспорт.