УНИСПЕД ИНС ЕООД

Пловдив, Ул. Кукленско шосе 36
032676051, 032676053

office@unisped.bg
 http://www.unisped.bg

 

 

 

 

 

 

 

„Униспед инс” ЕООД от основаването си до настоящия момент, предлага – комплексно митническо обслужване и представителство, както и пълната гама на спедиторски и логистични услуги на фирми и физически лица, които осъществяват, внос, износ и реекспорт на товари от и за България. Девизът ни е:

ВРЕМЕТО Е ПАРИ – ЦЕНЕТЕ И ДВЕТЕ!

Основна дейност – комплексно митническо обслужване и представителство, международна спедиция, логистика и транпорт

 •     Митническо посредничество
 •     Временен, митнически и свободен склад
 •     Превоз на комплексни и групажни товари по шосе, железница и море
 •     Претоварвания от и за Близкия Изток и Централна Азия
 •     Международна автомобилна спедиция
 •     Зaстрахователни услуги

Качествено и комплексно обслужване

В дружеството действа система за управление на качеството ИСО 9001-2000, сертифицирана от TUF Nord CERT GmbH & Co.KG.

Членове сме на Българския съюз за митническо и външно-търговско обслужване.

УСЛУГИ:
Сухопътен транспорт

В областта на автомобилните превози нашите клиенти могат да разчитат на комплектни транспорти от и за Западна и Централна Европа, Турция, страните от ОНД,Близкия изток и Централна Азия.

Осъществяваме редовни превози до Иран, Армения и Грузия.

Поддържаме постоянен контакт с доказали се във времето фирми автомобилни превозвачи със своята точност и коректност, което ни позволява да предлагаме качествен превоз на оптимални цени.

 

 

Морски транспорт

Униспед предлага океански транспротни решения, чрез контейнерни превози, които помагат на клиентите ни да постигнат изключителен баланс между разходи и време. Фирмата ни е партньор на най добрите в класа линейни оператори и доставчици, за да гарантира, че всички пратки получават качествена обработка.

Като  спедитор предлагаме комплектни (FCL) и групажни (LCL) контейнерни превози от пристанище до пристанище, от пристанище до врата или сервиз, от врата до врата без ограничения по вид и количество на товарите, географско направление, клас IMO (опасен товар) и други.

С дейността си съдействаме за успешното реализиране на международните сделки на нашите клиенти, като им предлагаме:

 • конкурентни условия
 • отлични транзитни времена
 • улесняващи взаимоотношенията процедури
 • информация за движението на стоките
 • точно издадени документи
Въздушен транспорт
Стремежът за съкращаване времето за доставка, в резултат на засилващата се конкурентна среда, предопределя използването на въздушен транспорт.

Въздушният транспорт е подходящ вариант за доставка на малки пратки (от 50 до 500 кг.) по целия свят.

Вашите нужди от доставка на спешни въздушни пратки ще намерят решение чрез добре развитата ни мрежа от партньори.

ВРЕМЕТО Е ПАРИ – ЦЕНЕТЕ И ДВЕТЕ!
Ние ще организираме Вашите стоки да достигнат до дестинации из целия свят – бързо и икономично.

 

 

Митнически услуги

Нашият екип от високо квалифицирани специалисти може да Ви предложи комплексно митническо агентиране по желаните от Вас митнически режими за Вашите товари преминаващи през Митница Пловдив.

Вкеси превоз на товари за внос или износ е тясно свързан с митническия контрол на товарите, пресичащи държавните граници. Правилното попълнените митнически документи помагат да се предотврати закъснението на камионите по границите, местата на тръгване и местоназначението и ви позволява да избегнете допълнителни такси и загуби на време.

За качествено и комплексно обслужване на клиентите си предлагаме обезпечаване на транзитните им операции със собствена обща гаранция за транзит, собствен склад под митнически контрол /временен и тип А/ и изготвяне на всички необходими документи. Задълбоченото познаване на митническата нормативна уредба ни позволява да предлагаме оптимално решение за клиента.

На нашия опит са се доверили не малко развиващи се и наложени на пазара фирми.

Освен с професионалната подготовка на служителите и качеството на предлагания продукт сме завоювали доверието на клиентите си и с дискретността си.

В дружеството действа система за управление на качеството ИСО 9001-2000, сертифицирана от TUF Nord CERT GmbH & Co.KG.

Членове сме на Българския съюз за митническо и външнотърговско обслужване.

Фирма „Униспед Инс“ представлява в гр.Пловдив Стопанската асоциация в дейността й по изготвяне и заверка на сертификатите на Българската Стопанска Камара за произход на стоки и фактури.

Предлагаме следните услуги:

 •     Митническо агентиране
 •     Изготвяне на висички видове митнически документи
 •     Митническо оформяне на куриерски ипощенски пратки
 •     Изготвяне на сертификати за произпод – EUR1
 •     Съхраняване на стоки под режим митничесо складиране
 •     Обезпечаване на транзитни операции
 •     Електронно деклариране
 •     Следене и водене на режими активно усъвършенстване
 •     EORI регистрация

Митнически услуги и оформяне документи на превозвачи:

 •     Митническо представителство по внос, износ и икономически режими.
 •     Приключване на ЕХ1 на стоки от ЕС
 •     Митническо представителство по откриване и закриване на ТИР Карнет.
 •     Подготовка на всички видове транспортни, търговски и митнически документи
 •     Консултации по тарифиране , декларарине на стоки митническите учреждения.

ОФИС – МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „УНИСПЕД”

Гр. Пловдив 400
Ул. Кукленско шосе №32 А
Тел/факс: +359 32 677 969.
Тел +0359 32 693 669; +359 32 693 975
E-mail: office@unisped.bg

 

 

Групажен транспорт

Редовна групажна линия от Турция, предлагаме склад в Инстанбул и доставка до всяко населено место в България.

Групажен транспорт за Иран, Армения и Грузия.

Организиране на групажен транспорт, чрез претоварване в наш склад за и от Централна Азия и Близкия Изток.

Групираме товари за:

 • Централна и Западна Европа
 • Югозападна Европа
 • Балкански полуостров

Групажен транспорт на изложбени експонати и панаирни мостри.

 

 

Складиране

Нашия склад в гр. Пловдив е покрит има площ от 1300 кв.м. За нашите клиенти, освен стандартното съхранение, осигуряваме обработване, товарене, разтоварване, сортиране на пратки, консолидиране на пратки, етикетиране и др.

В склада ни могат да се съхраняват стоки на митническо складиране, временно и общностно складиране. Склада е охраняем и поемаме отговорност за складираните стоки, която е напълно покрита от застраховка на спедитора действащ като складов оператор.

Предлагаме складиране на товари на режим митническо и временно складиране, както и складиране на общностни стоки.

В допълнение са налични всички спедиторски услуги свързани със складирането, а именно:

 •     Организация и изпълнение на товарене, разтоварване и претоварни операции.
 •     Последващо окрупняване и разделяне на товарни партиди.
 •     Следене на складови наличности.
 •     Изготвяне на митнически и транспортни документи.
 •     Доставка до получателя на територията на България.

Временно складиране - виж тук!

Митническо складиране - виж тук!

Общностно складиране  виж тук!

 

 

Други дейности

 • Консултантски услуги и документи, съпътстващи външно-търговските сделки.
 • Товаро-разтоварни услуги с мотокар 12 тона
 • Претоварване от едно на друго превозно средство с мотокар на нериторията на Митнически терминал гр. Пловдив – товари до 12 тона единия.
 • Преводи и легализация: „Униспед Инс“ ЕООД предлага превод от заклети преводачи.

 

 

Складове

 • Гр. Пловдив 4004
 • ул. Кукленско шосе №32а и ул. Кукленско шосе №36
 • Тел:+ 359 32 69 39 75; + 359 32 69 36 69
 • Факс:+ 359 32 677 969;

 

Митническа агенция

 • Гр. Пловдив 4004
 • Ул. Кукленско шосе №32а
 • Тел:+359 32 69 39 75; +359 32 69 36 69
 • Факс:+ 359 32 677 969;

 

Транспортни услуги

 • гр. Пловдив 4004
 • ул. Кукленско шосе №36
 • Тел: + 359 32 67 60 51; +359 32 67 60 53
 • Факс:+ 359 32 67 60 52;