ФРИГО СТОК

гр. София, бул. Първа българска армия 80
024219143, 024219144
office@frigostock.bg
www.frigostock.bg

 

 

 

 

ФРИГО СТОК е основана през 2010г като част от АНИМА ГРУП, чиято основна дейност е складиране и логистика.

ФРИГО СТОК започва дейност за съхранение на замразени продукти и разширява своя бизнес като започва да предлага и логистични услуги на своите клиенти.

Фирмата увеличава асортимента на обслужваните стоки, добавяйки такива без необходим температурен режим.

Разполага с лизензирани хладилни и сухи складове в София и Варна, както и със складови помещения в Пловдив, Бургас, Слънчев Бряг, Благоевград и Банско, което спомага за пълно логистично покритие в страната.

ФРИГО СТОК разполага със специализиран автотранспорт за превоз на товари с температурен контрол и притежават нужните разрешителни и удостоверения.

Следвайки своята програма за развитие , в динамична,  променяща се и конкурентна среда , ФРИГО СТОК успя за няколко години да заеме водеща позиция на този пазар.
Днес  ФРИГО СТОК е предпочитан и надежден партньор за редица големи международни компании в сферата на бързо оборотните хранителни продукти

Услуги

ФРИГО СТОК разполага със сертифицирани складови бази в ключовите градове на България – София, Варна, Пловдив, Бургас и Благоевград. Складовете предлагат съхранение на всички видове хранителни продукти като месо, риба, плодове, зеленчуци, мляко, сладолед, яйца и тестени изделия. Складовете са лицензирани, покриват всички европейски изисквания , осигурени са с 24 часова охрана и видео наблюдение. Съхранението и обработката на стоките се извършва автоматизирано с интегрирана ERPсистема.

От месец юли 2014 е изцяло внедрена система за управление на склад с пълна проследяемост на стоката „DS – WMS“. Тя включва всички функции, покриващи основните дейности в склада като: приемане, поставяне, инвентаризация, изпълнение на поръчки, picking, експедиция.

Логистика

ФРИГО СТОК разполага със  специализиран автотранспорт за превоз на товари с температурен контрол и притежават нужните разрешителни и удостоверения от ДВСК.

Фирмата осигурява пълно логистично покритие на територията на България както и притежава лиценз за международен транспорт.

Качеството на услугите свързани със съхранение и транспортиране се осигурява с внедрени добри практики и квалифициран персонал.

 

Съхранение

Всички складови дейности се извършват в температурно контролирана среда – в съответствие с изискванията за съответния продукт.

Складови операции

* Товарно разтоварни операции
* Складиране на продукти под температурен режим -25÷ 8°С, и сух склад +10°÷+20°С
* Комисиониране на заявки съгласно изискванията на клиентите по артикули, партиди и срокове на годност
* Фолиране на палети, пакетиране, етикетиране, печат и лепене на стикери, подготовка

Документална обработка

* Заприхождаване на приета стока по артикули, партиди и срокове на годност. Приемане на заявки /по и-мейл/
* Изписване на заявки, стокови разписки, приемо-предавателни протоколи и др.документи съгласно изискванията и формата на клиентите

Доставка на готовите заявки до склад или магазин по дневни и седмични графици

Палет мениджмънт
* Водене на отчетност и връщане на празни палета и амбалаж към клиентите

Месечна инвентаризация на стоките в нашите складове

* Месечна и при поискване инвентаризация на стоките в нашите складове
* Въведената ERP система позволява извършването на пълен контрол, проследимост и отчетност на извършваните логистични операции.

 

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД