ЮРОСПИЙД ООД

ЖП Гара, Петърч, общ. Костинброд
024024210
 eu@eu-speed.com
 https://eu-speed.com

 

 

 

 

 

Създаване

 

Юроспийд е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1994г., в София. Предоставя транспортно-логистични услуги.

 

Автомобилен транспорт

Юроспийд има висока репутация и е сред най-уважаваните български превозвачи. В експлоатация са 200 /двеста/ товарни композиции по международни и вътрешни релации. Извършват се превози на комплектни, частични и групажни товари.

 

Логистика, Мултимодални решения

Услугите включват цялостна логистична организация – вдигане, съхранение, обработка, превоз и доставка на пратките.

 

Логистичен център Юроспийд е създаден през 2004г. на ЖП гара Петърч – на 15 км западно от София по Е80, с директен достъп до ЖП коловоз. Общата площ е около 26 000 m2, в т.ч. над 7000m2 паркинги и маневрени площи, сгради с разгъната площ от над 5000m2 в т.ч. административни, складови и производствени площи. Прилагат се комплексни логистични решения – включително и комбинирани превози: ЖП – Автомобилен транспорт.

 

Международен опит и работа с дистрибуторски вериги

Юроспийд е предпочитан превозвач на бутилирани български вина за Западна Европа за основни корпоративни износители към Великобритания, Белгия, Холандия и Германия. Доставки се осъществяват директно до рампа на дистрибуторски вериги в Европа като: TESCO, SAINSBURY ‘ S, MORRISONS и др.

 

Ефективност на транспортните процеси

Във всички етапи на транспортния процес, се прилага съсредоточеност и професионализъм. Екипът в Юроспийд е опитен и отлично мотивиран – действа с пределна координация, използва най-новите достижения на информационните технологии. Тези фактори водят до високо-ефективно решаване на транспортните задачи и увеличение на ползите за клиентите.

 

Връзки

За ефективна организация на превозите и обработката на товарите и документацията, се ползва развита мрежа от партньорски фирми от България, Великобритания, Италия, Белгия, Холандия, Германия, Франция.

 

Бъдеще

 

С натрупания солиден международен опит и развита фирмена култура, постоянно се увеличава качеството на обслужване – с бързи темпове и по нови направления.

 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

 

Международен и вътрешен транспорт и спедиция на:

Комплектни товари;

Групажни пратки;

Опасни товари – ADR

– 200 /двеста/ товарни композиции;

– Бордови полу-ремаркета: 13.60м./2.48м./2.78м.;

– Влекачи: EURO6, оборудвани с ADR, GPS, GSM

 

ЛОГИСТИКА

 

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЮРОСПИЙД – ЖП ГАРА ПЕТЪРЧ

15 км от София по Е80, посока Калотина

Обща площ – 24 889 м2

Директен достъп до ЖП мрежа – коловоз на ЖП гара Петърч

 

ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ в ЛЦ Юроспийд:

Комбинирани превози ЖП-Автомобилен транспорт

ТРО от/на ЖП-Автомобилен транспорт

Складиране

Крос-докинг

Консолидация – Сортиране – Комисиониране

Дистрибуция в България

 

СКЛАД Покрит – 2 759 м2

Склад тип А

 

Оборудван с палетни стелажи

Рампи за челна и странична обработка на камиони

Инсталация автономно електрозахранване

 

СКЛАД Открит – 693 м2

Портален кран: 2 бр. за товаро-разтоварна дейност, свързан с републиканската ЖП мрежа и международната ЖП линия София-Белград.